Welkom

CC INTERNATIONAL policy strategy implementation in education heeft als doelstelling het onderwijs, bedrijfsleven en de (gemeentelijke) overheid te ondersteunen bij alle aspecten van innovatie en procesverbetering in een nationale en internationale context.

Instellingen en bedrijven opereren in een steeds complexere en competitieve  markt. De opkomst van de netwerkorganisatie toont aan dat grote hiërarchisch aangestuurde organisaties niet langer effectief zijn. Veranderingen komen steeds meer van onderop in plaats van (alleen) de top van de organisatie.

Robotisering heeft tot gevolg dat werkzaamheden op een bepaald niveau verdwijnen maar leidt ook tot nieuwe kansen. 

 

In steeds meer beroepen is internationale kennis en de vaardigheid om in een internationale context te kunnen handelen van toenemend belang. Daarop dient het onderwijs zich optimaal  voor te bereiden.

 

 

 

 

 

CCINTERNATIONAL hanteert een integrale aanpak bij interim management opdrachten, kwaliteitsaudits (nationaal en internationaal) en adviezen om in de hele (proces)keten tot innovatie en kwaliteitsverbetering te komen.